Dit willen de politieke partijen veranderen in de zorg

0
5596

In maart gaan we naar de stembus. Dat duurt nog even, maar Vrijheid in de Zorg zette alvast op een rij wat de grootste partijen willen veranderen in de zorg. Wat willen ze gaan doen met het eigen risico van de zorgverzekering, wat vinden ze mantelzorg en hoe staan ze tegenover medisch-ethische kwesties zoals abortus en euthanasie?

VVD

Zorgverzekering. Het is logisch dat we een serieus bedrag betalen voor het basispakket, vindt de VVD. De partij wil wel voorkomen dat de zorgpremie extreem gaat stijgen. Zorg moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijven. De VVD is blij met de concurrentie tussen zorgverzekeraars, dat stimuleert hen om de beste zorg te kopen voor de beste prijs.

Euthanasie/abortus. Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunnen ervoor kiezen hun leven te beëindigen. De VVD vindt het belangrijk dat de mogelijkheid tot euthanasie blijft bestaan. Over abortus oordeelt de partij niet. Vrouwen hebben het recht om de keuze te maken hun zwangerschap af te breken.

Mantelzorg. Mantelzorg is waardevol voor de samenleving. Mantelzorgers hebben behoefte aan flexibiliteit en begrip van werkgevers, maar de VVD vindt het niet nodig om werkgevers via een wet te verplichten om tijd en ruimte vrij te maken. Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

CDA

Zorgverzekering. In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico in de zorg meer dan verdubbeld, tot 385 euro per jaar. Dat is veel geld voor zieken, ouderen en mensen met een beperking. Daarom wil het CDA een forse verlaging van het eigen risico en dat de lasten beter verdeeld worden onder gezonden en zieken.

Euthanasie/abortus. Het CDA is voor verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices en is geen voorstander van het verruimen van de euthanasiewetgeving, zoals die nu is.

Mantelzorg. Mantelzorg is geen keuze, het overkomt je. 3,5 miljoen mensen in Nederland zorgen voor een naaste, soms zelfs dag en nacht. Het CDA wil mantelzorgers meer inspraak geven bij keukentafelgesprekken. Om mantelzorgers financieel te ondersteunen, stelt de partij een zorgbonus voor. Een compensatie voor mensen die verlof opnemen of minder gaan werken.

ChristenUnie

Zorgverzekering. Ook de ChristenUnie vindt dat het eigen risico fors moet worden verlaagd. De partij vindt het belangrijk dat zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorg dichtbij mensen is ook iets waar de CU zich hard voor maakt. De partij wil meer ruimte voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en zorg in de thuissituatie.

Euthanasie/abortus. De CU vindt dat het aantal abortussen fors omlaag moet en dat de abortusgrens, die nu 24 weken is, zo ver mogelijk moet worden teruggebracht. De CU is geen voorstander van de euthanasiewet, waarbij de overheid toestaat dat artsen een einde maken aan het leven van een medemens. Het is beter als hulpverleners zich richten op de hulpvraag die achter zo’n verzoek schuilt.

Mantelzorg. Er wordt veel van mantelzorgers gevraagd. De druk op de combinatie van arbeid en zorg blijft toenemen. De CU wil meer ruimte voor mantelzorgers en betere regelingen. Er zouden ruime verlofregelingen moeten komen voor mantelzorgers. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

PvdA

Zorgverzekering. Afschaffen van het eigen risico is wat de PvdA wil. Als gevolg van het hoge eigen risico, gaan chronisch zieken en mensen met een lager inkomen zorg mijden. Daarnaast wil de partij dat er een uniforme polis komt voor de basisverzekering, zodat verzekeraars hier niet op kunnen concluderen.

Euthanasie/abortus. De PvdA wil mensen die hun leven als voltooid zien, het recht geven op stervenshulp. Artsen die om principiële redenen niet willen meewerken aan euthanasie, moeten doorverwijzen naar artsen die wel euthanasie willen verlenen. Als het gaat om abortus, vindt de PvdA dat vrouwen het recht hebben hun zwangerschap af te breken. Wel pleit de partij voor goede voorlichting en laagdrempelige toegang tot anticonceptiemiddelen.

Mantelzorg. De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze werk, gezin en zorg beter kunnen combineren. Door respijtzorg en mantelzorgverlof kan hun werk worden verlicht. Zorgverleners moeten mantelzorgers serieus betrekken bij keukentafelgesprekken. Mantelzorg is nooit verplicht; er moet een netwerk zijn voor mensen die geen ondersteuning kunnen krijgen.

SP

Zorgverzekering. De SP windt er geen doekjes om. Het eigen risico, de ‘boete op ziek zijn’, moet van tafel. Ook de PVV, GroenLinks en de Partij van de Dieren willen dat. Om te beginnen wil de SP inzetten op een forse verlaging van 100 tot 150 euro.

Euthanasie/abortus. De SP is voorstander van de huidige abortuswetgeving. De mogelijkheid voor prenatale screening nemen toe, dat ziet de SP als een goede ontwikkeling. Alle vrouwen hebben recht op een betaalbare NIPT-test. Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden moeten mensen euthanasie kunnen krijgen, maar het moet wel hun eigen keuze zijn. In beroepsopleidingen moet er meer aandacht komen voor euthanasie, stervensbegeleiding en palliatieve zorg.

Mantelzorg. Mensen die een ziek familielid verzorgen, verdienen mantelzorg. De SP stelt een mantelzorgtoeslag voor, uitbreiding van zorgverlof en ontheffing van de sollicitatieplicht.

Door Hendriëlle

LAAT EEN REACTIE ACHTER

59 − 51 =