Kans op luchtweginfecties bij ouderen te voorspellen

0
992

Onderzoekers hebben een formule bedacht waarmee onder oudere mensen berekend kan worden hoe groot de kans is dat zij een luchtinfectie krijgen. De formule is gebaseerd op de kenmerken van iemands sociale netwerk. De persoonlijke risicoscore geeft aan of iemand een grote of kleine kans heeft op het krijgen van een luchtweginfectie.

Contacten met andere mensen zoals familie en vrienden vergroot de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van ouderen mensen. Ook versterken zij het immuunsysteem. Maar het heeft ook een keerzijde. Infecties worden snel verspreid via contacten. En die grote ziektelast voor ouderen kan vaak voor een deel voorkomen worden.

Nieuwe methode

Nog niet eerder is deze nieuwe methode toegepast bij een infectieziektepreventie. De SaNAE-studie heeft een model ontwikkeld dat is gebaseerd op de karakteristieken van iemands sociaal netwerk. Niet alleen het aantal, maar ook het type contacten speelt hierbij een rol. Zoals het aandeel vrienden of familie of leeftijdsgenoten in iemands sociale netwerk. Maar ook de steun die iemand ontvangt, hoe vaak iemand iets leuks onderneemt met iemand anders, hoe vaak iemand een praatje maakt of hulp krijgt bij klusjes in huis of bij ziekte.

Persoonlijke kans voorspellen

De ontwikkelde formule kan een persoonlijke kans voorspellen op bovenste- en onderste luchtweginfecties en infecties aan het maag- en darmstelsel. Aan de studie deden 3074 deelnemers mee met de gemiddelde leeftijd van 60 jaar, waarvan de helft vrouw. De deelnemers worden representatief geacht voor de bevolking.

Tool ontwikkelen

Nu de studie een concrete formule heeft opgeleverd moet deze vertaald worden naar een bruikbare ‘tool’. De ontwikkelde formule moet worden vertaald naar een kaartje of een app. Die zal dan vervolgens getest en geëvalueerd moeten worden onder de gebruikers. En dat zijn de ouderen en de mensen om hen heen, zoals zorgverleners. In de nog te ontwikkelen tool zullen een paar vragen beantwoord moeten worden over het sociale netwerk. Op die manier ontstaat een inzicht over het sociale netwerk en de kans op het risico van infecties.

Preventief advies

Door de vragen in de tool te beantwoorden ontvangen de ouderen een persoonlijk preventief advies. Dan kan bijvoorbeeld gericht zijn op het risico van infecties, zoals informatie over infectie-preventieve handelingen, of om de kwaliteit van het netwerk te verbeteren. De verwachting is dat de tool ook zal bijdragen aan de bewustwording van infectiepreventie en de waarde van het hebben van sociale contacten.

SaNAE wil de gezondheid van oudere mensen bevorderen door het ontwikkelen van niet-farmaceutische preventieve interventies.

Bron: ZonMw

LAAT EEN REACTIE ACHTER