Vijf prangende vragen over het zelfmoordpoeder

1
6231
zelfmoordpoeder

Onlangs kwam in het nieuws dat er een ‘zelfmoordpoeder’ was gevonden, waarmee mensen binnen twintig seconden een einde aan hun leven kunnen maken. Vervolgens ontstond er veel maatschappelijke discussie over. Wat zijn de risico’s van dit poeder? Is het strafbaar, om hulp bij zelfdoding zo makkelijker te maken? En wat doet het nieuwe kabinet?

  1. Bestaat dit niet al langere tijd, via de Mexicaanse route?

Mensen die de ontwikkeling rondom het zelfgekozen levenseinde al langer volgen, weten dat er al langer een route is om aan dodelijke middelen te komen, de zogenaamde Mexicaanse route. De Einder stichting die zich inzet voor een waardig levenseinde, voorziet mensen die daar zelf om vragen om betrouwbare, humane middelen en methoden om zelf, buiten de medewerking van een arts, hun leven te beëindigen. Al na enkele gesprekken met een levensconsulente van stichting De Einder wordt een adres gegeven, waar ze patiënt zelf de middelen kan bestellen.

Deze dodelijke middelen komen doorgaans uit Mexico of China, in de vorm van een dodelijk poeder of drankje dat via de post wordt geleverd. De Einder laveert op de grens van wat en niet wettelijk is toegestaan in Nederland. De legitimiteit van het bestaan van deze organisatie wordt al langere tijd ter discussie gesteld, net als de vraag of het wel wenselijk is om mensen informatie te geven over hoe ze hun leven tot een einde kunnen brengen.

  1. Hoe zit het met het poeder van Coöperatie Laatste Wil?

Coöperatie Laatste Wil, een samenwerkingsorganisatie van mensen die voorstander zijn van een zelfgekozen dood, ontdekte laatst een middel waarmee je binnen twintig minuten je leven kunt beëindigen en is daarmee breed in het nieuws geweest.

Het kost minder dan tien euro. Twee wit gram poeder, opgelost in een laagje water en twintig minuten later lig je dood in bed. Dit middel zou vrij verkrijgbaar zijn en legaal. Het zou gaan om een chemisch conserveringsmiddel, dat in een minimale dosering al dodelijk is. De bloeddruk gaat heen snel naar beneden, waardoor de persoon in kwestie in coma raakt, een hartstilstand krijgt en overlijdt. Wel is er een nare bijwerking, je kunt er hoofdpijn van krijgen. Daarom moet je een zwaar hoofdpijnmiddel innemen van tevoren.

  1. Wat zijn de risico’s van dit zelfmoordpoeder?

De coöperatie zegt dan wel dat het middel mensen een pijnloze dood zou bezorgen, maar psychiater Boudewijn Chabot stelde in dagblad Trouw dat dat niet het geval is. De coöperatie wil niet onthullen om welk middel het gaat, maar volgens Chabot kan het gaan om twee middelen, die ongeveer hetzelfde effect hebben. Ze blokkeren hetzelfde enzym, waardoor ze na het innemen symptomen als misselijkheid, duizeligheid en spierzwakte. Niet bepaald een menswaardige dood, dus. Na het bekend maken van het nieuws, is er een run op het zelfdodingsmiddel. De organisatie heeft in anderhalve week het aantal leden zien verdrievoudigen. De forse groei betekent dat 11.000 Nederlanders over een half jaar een dodelijk middel in huis kunnen hebben.

  1. In hoeverre is het strafbaar om een zelfmoordmiddel ter beschikking te stellen?

Het initiatief van Coöperatie Laatste Wil is omstreden. Met het middel zou je iemand uit de weg kunnen ruimen. En wat als iemand in een depressieve periode in een impuls besluit het spul te slikken? Iedereen boven de achttien kan het aanvragen, dus het is erg toegankelijk. Bovendien is er geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van het middel. Volgens juristen is het strafbaar om zelfmoord makkelijker te maken.

  1. Waarom kiezen mensen voor zelfdoding met zo’n poeder, in plaats van euthanasie?

Het zijn vooral ouderen die kampen met een stapeling aan ouderdomsklachten, ziekten of die levensmoe zijn. Ze zien het niet meer zitten om verder te leven en willen de regie in eigen hand houden. Voor euthanasie komen ze vaak niet in aanmerking. De praktijk leert ook veel euthanasieverzoeken van mensen die dat op grond doen van psychiatrische problematiek, worden afgewezen. Ze kunnen dan hun toevlucht zoeken tot organisaties als De Einder of Coöperatie Laatste Wil. Het innemen van zelfmoordpoeder als alternatief worden gezien als een minder humane manier van zelfmoord.

Tegelijk zijn er ook jonge mensen lid van organisaties als Coöperatie Laatst Wil. We hebben in Nederland de euthanasiewet, maar om daarvoor in aanmerking te komen, moet aan diverse zorgvuldigheidscriteria zijn voldaan. Slechts een derde van de euthanasie-aanvragen wordt gehonoreerd.

  1. Wat doet het nieuwe kabinet met voltooid leven?

De VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben afgesproken dat het kabinet geen voorstellen doet om de regels rondom hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’ te verruimen. Eerder werd er wel een voorstel gedaan dat 75+ ers de kans hadden om onder strikte voorwaarden hulp bij stervensbegeleiding te krijgen. Er zouden meerdere gesprekken moeten plaatsvinden, om uit te sluiten of de druk niet vanaf de omgeving komt.

De commissie Schnabel bekeek op verzoek van de Kamer de maatschappelijke knelpunten en juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding voor mensen met een voltooid leven. Het advies was dat de bestaande euthanasiewet niet aangepast hoeft te worden om hulp bij zelfdoding bij een niet-medische reden mogelijk te maken. Nu is hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’ van de baan, de Euthanasiewet biedt voldoende ruimte

DELEN

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER