Wijkverpleegkundigen besteden helft van tijd aan administratie

0
4148

Wijkverpleegkundigen besteden bijna de helft van hun tijd aan administratie, dat blijkt uit onderzoek van denktank (Ont) Regel de Zorg. Ook ziekenhuisverpleegkundigen besteden veel tijd aan administratie: bijna 40 procent van hun tijd. Om de werkdruk te verlagen is het terugdringen van de administratieve last op kort termijn het meest effectief, zo onderzocht de V&VN al eerder.

Wijkverpleegkundigen ervaren vaak dat zij te weinig tijd hebben om al hun werkzaamheden goed te doen. Naast het verlenen van directe cliëntenzorg onderhouden zijn ook contact met familieleden en andere zorgverleners. Sinds 2015 zijn wijkverpleegkundigen de enige zorgverlener die mag indiceren hoeveel en wat voor zorg iemand nodig heeft. Veel werkzaamheden waar ook veel administratieve handelingen aan zijn verbonden.

Een wijkverpleegkundige met een werkweek van 35 uur, is 17 uur bezig met de administratie. Hoewel de jonge Hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen vaak meer begrip hebben voor de uitgebreide administratieve handelingen dan hun oudere collega’s, zijn ze er allemaal van overtuigd dat het te veel tijd kost of zelfs overbodig is.

Hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen meeste administratie

Naast het feit dat wijkverpleegkundigen door de administratieve rompslomp minder tijd hebben voor hun cliënten, wordt het vak daardoor ook als minder aantrekkelijk gezien. Wijkverpleegkundigen met een hbo-diploma krijgen de meeste administratie voor hun kiezen. Uit het tv-programma De Monitor blijkt zelfs dat wijkverpleegkundigen met een mbo-opleiding worden afgeschrikt door de enorme hoeveelheid administratie om door te leren voor een hbo-diploma. En dit terwijl zorginstellingen wijkverpleegkundigen willen stimuleren om door te leren, zodat zij ook kunnen indiceren hoeveel en wat voor zorg cliënten krijgen. Maar mbo-opgeleide wijkverpleegkundigen haken vaak af omdat zij zien hoeveel administratie hun collega’s met een hbo-diploma moeten doen.

Zorgverzekeraars en moeizame communicatie zorgverleners

De grote hoeveelheid administratie heeft vooral te maken met de te gedetailleerde verantwoordingeisen naar de zorgverzekeraars, maar ook de moeizame en versnipperde communicatie met andere zorgverleners. De nauwgezette urenadministratie ervaren wijkverpleegkundigen als een blijk van wantrouwen. Het zou voor wijkverpleegkundigen een verademing zijn als alle zorgverleners met hetzelfde elektronische gestandaardiseerde communicatiesysteem zouden werken.

Oplossing administratieve last

Volgens het onderzoek zijn er twee dingen nodig om de administratieve last en daarmee de werkdruk voor wijkverpleegkundigen te verlagen: minder verantwoording en een beter ICT-systeem.  Om de administratieve last van wijkverpleegkundigen te vereenvoudigen is een centraal digitaal punt nodig waar gegevens verzameld en uitgewisseld kunnen worden. Ook een digitale tijdsregistratie waarmee in- en uitgecheckt kan worden om de aankomst- en vertrektijd te registreren kan verlichting bieden. Daarnaast zou ook de hoeveelheid administratie teruggedrongen moeten worden en daarvoor zouden wijkverpleegkundigen zelf met de zorgverzekeraars om tafel moeten. Zo kunnen ze bespreken wat er écht noodzakelijk is om te registreren. Leden van denktank (Ont)Regel de Zorg roepen dan ook op om de strijd aan te gaan en ludieke acties te voeren om onnodige administratieve handelingen aan te kaarten. Te beginnen bij vandaag!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

+ 70 = 75