Het belangrijkste zorgnieuws van 2017

0
1143

Het jaar is bijna voorbij, en wat is er veel gebeurd. De redactie van Vrijheid in de Zorg maakte een selectie uit het belangrijkste zorgnieuws van 2017. Van de overbelasting van artsen en verpleegkundigen op spoedeisende hulpafdelingen, tot de patiëntenstops in de psychiatrie en de verpleeghuismoord door een medewerker van een Rotterdams verpleeghuis.

Januari: artsen waarschuwen voor toekomst spoedeisende hulp

Door het terugdringen van het aantal spoedeisende hulpafdelingen, zou de kwaliteit van de spoedzorg in gevaar komen, vrezen SEH-arsten. Dat blijkt uit onderzoek van SEH-arts Menno Gaakeer. Het kabinet wil het aantal SEH-afdelingen terugdringen van 87 naar maximaal vijftig. Dat terwijl er nu al sprake is van overmatige drukte op SEH’s en overbelasting van het personeel.

Februari: verpleegkundigen voeren actie vanwege personeelstekorten & Tweede Kamer neemt Wet verplichte GGZ aan

De 80.000 leden van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, voeren actie op social media vanwege het oplopende tekort aan personeel. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, wil de brancheorganisatie het probleem op de politieke agenda zetten en een beroep doen op de politieke partijen om de zorg te verbeteren. Tot 2020 zijn er nog zeker extra 20.000 verpleegkundigen en verzorgenden nodig.

In deze maand neemt de Tweede Kamer de Wet verplichte ggz aan, die de huidige Bopz moet gaan vervangen. De observatiemaatregel, die verwarde personen verplicht om drie dagen in observatie te blijven, wordt geschrapt, na kritiek die daarop volgde. Er is wel een crisismaatregel opgenomen, voor mensen die een dreigend gevaar voor zichzelf of anderen zijn. De Kamer vraagt minister Schippers van Volksgezondheid om precies te omschrijven in welke situaties deze maatregel van kracht zal zijn.

Maart: zorg voor onverzekerde daklozen wordt vergoed en NIPT test voor alle zwangere vrouwen

Met ingang van 1 maart 2017 krijgen huisartsen, apothekers en ziekenhuizen de zorg vergoed die ze leveren aan daklozen die geen zorgverzekering hebben afgesloten. De zorg komt voor rekening van de overheid. Zorgverleners kunnen hun patiënten aanmelden bij meldpuntonverzekerdenzorg.nl.

Ook werd deze maand bekend dat de NIPT test, een prenatale screening op onder meer het Down- syndroom, per 1 april beschikbaar is voor alle zwangere vrouwen. Voorheen was die alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met een afwijking. De test brengt minder risico’s met zich mee dan een vruchtwaterpunctie. De beslissing om de test voor alle vrouwen toegankelijk te maken, leidde tot veel discussie. Tegenstanders vrezen voor een samenleving waarin er geen ruimte meer is voor mensen met het syndroom van Down.

April: 200 miljoen euro extra voor verpleeghuizen & personeelstekorten in gehandicaptenzorg

In april komt het nieuws naar buiten dat het kabinet tweehonderd miljoen euro extra uittrekt om de meest dringende problemen aan te pakken in verpleeghuizen. Zo kan er extra personeel worden aangesteld. Het aantal meldingen van euthanasie is het afgelopen jaar ver gestegen. 6091 mensen zijn overleden door euthanasie. Dat zijn er 557 meer dan het jaar daarvoor.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) luidt in deze maand de noodklok. Als gevolg van vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, maar intussen zijn er minder medewerkers in de gehandicaptenzorg. Dat leidt tot grote personeelstekorten. Reden voor VGN om een campagne te lanceren, die jongeren moet motiveren voor een loopbaan in de gehandicaptenzorg en andere zorgmedewerkers om zich bij te laten scholen.

Mei: lange wachttijden in ggz-instellingen, vooral in de jeugdzorg

In bijna 45 procent van de ggz-instellingen in Nederland zijn de wachttijden veel te lang. Vooral in de jeugdzorg moeten kinderen lang wachten op een behandeling. Kinderen en jongeren tot achttien jaar met psychische stoornissen moeten gemiddeld zes weken wachten tot een intakegesprek en dan is er nog de behandelwachttijd. Dat overschrijdt de normen die zijn afgesproken als acceptabel.

Juni: suïcidale jongeren in gevaar door lange wachttijden ggz & schandaal fertileitsarts

Door de lange wachttijden in de jeugdpsychiatrie,is de situatie gevaarlijk voor suïcidale jongeren. Zij krijgen pas in een laat stadium hulp. Ook in de volwassen ggz lopen de wachttijden enorm op, met name als het gaat om persoonlijkheidsstoornissen, traumabehandeling en andere complexe problematiek waar specialistische hulp voor vereist is.

In mei kwam al het nieuws naar buiten dat fertiliteitsarts Jan Karbaat minstens negentien kinderen heeft verwekt met zijn eigen donorzaad. Nu blijkt dat hij zijn ingevroren zaad heeft verkocht aan spermaklinieken, is het schandaal compleet. Donorkinderen kunnen hun dossier opvragen.

Juli: Tijn van nagellakactie Serious Request is overleden & dementie is belangrijkste doodsoorzaak 

De zesjarige Tijn Kosteren, die nagels lakte voor het goede doel bij Serious Request, is overleden aan hersenstamkanker, een zeldzame ziekte, die jaarlijks zo’n twintig mensen treft. Veel mensen waren ontroerd door het gebaar van de ernstig zieke Tijn. Massaal lieten ze hun nagels lakken en doneerden geld.

Dementie is in 2016 opnieuw de belangrijkste doodsoorzaak onder Nederlanders, van de meer dan 15.000 stergevallen.

Augustus: fipronil crisis

Een eitje op brood is plotseling schaars geworden. Of zelfs giftig. Eieren met bepaalde eicodes mogen niet meer verkocht worden, omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil zo hoog zou zijn, dat het een gevaar vormt voor de gezondheid. Supermarkten halen niet alleen eieren uit de schappen, maar soms ook producten waar eieren in zitten, zoals wafels. Fipronil is een insecticide, dat wordt gebruikt om vlooien, mijten en teken te bestrijden. In Europa is het toegestaan als gewasbeschermingsmiddel.

September: Patiëntenstops bij ggz-instellingen & fraude in abortuskliniek

In de Zeeuwse ggz-instelling Emergis dreigt in september een grote patiëntenstop. Verzekerden van Zilveren Kruis en CZ kunnen niet meer worden aangenomen, want het budget was op. Ook andere ggz-instellingen overwegen een patiëntenstop in te stellen, omdat ze onvoldoende geld van zorgverzekeraars krijgen om patiënten te kunnen behandelen. Andere ggz-instellingen voeren onderhandelingsgesprekken met zorgverzekeraars over nieuwe contractafspraken.

De abortusklinieken van CASA zouden grootschalige fraude hebben gepleegd. De keten waar de helft van de abortussen in Nederland wordt uitgevoerd, heeft verzekeraars voor zeker negen miljoen euro opgelicht.

Oktober: eigen risico blijft gelijk, zorgpremie stijgt en bezuiniging WLZ wordt teruggedraaid

Na maandenlang onderhandelen, is er een nieuwe regering gevormd, Rutte III. Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ omvat onder meer de afspraak dat het eigen risico gelijk blijft tot en met 2021. Dat betekent dat het wettelijk eigen risico de komende jaren 385 euro blijft. Wel zal de zorgpremie de komende jaren verder stijgen. Het nieuwe kabinet wil dat zorgverzekeraars transparanter worden in hun aanbod. Zo moet er meer duidelijkheid komen over de behandeltarieven.

Op de Wet langdurige zorg )Wlz’ zou 188 miljoen euro worden bezuinigd, maar deze maatregel wordt teruggedraaid. De eigen bijdrage van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt vervangen door een abonnement van 17,50 per maand.

November: verdachte verpleeghuismoord opgepakt

Een 21-jarige Rotterdammer heeft een bewoonster van een verpleeghuis omgebracht, door haar insuline toe te dienen zonder dat daar een medische noodzaak voor was. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij ook betrokken zijn bij twee soortgelijke moorden. Instellingen waar hij werkte als invaller, hebben in totaal twaalf nieuwe meldingen gedaan.

December: overbelasting personeel van spoedeisende hulpinstellingen

Artsen en verpleegkundigen die op spoedeisende hulpafdelingen werken, zijn overbelast, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Maandelijks heeft bijna 75 procent last van agressieproblemen, van verbale tot lichamelijke agressie. Ze ervaren een hoge werkdruk, omdat ze lange dagen maken en weinig pauze hebben. Ook kampt SEH-personeel met slaapproblemen en een deel heeft last van een trauma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER