Tweederde zorgverleners ervaart hoge administratieve druk

0
1624
druk

Hoewel driekwart van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners vindt dat administratie hoort bij werken in de zorg, ervaart 66 procent een te hoge administratieve druk. De meerderheid van de zorgverleners vindt wel dat de administratie bijdraagt aan kwalitatief goede zorg en vindt het belangrijk voor de organisatie. De administratieve druk die deze zorgverleners ervaren, heeft slechts voor een deel te maken met het aantal uren (zo’n 10,5 uur per week) die zij aan administratie besteden. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Zorgverleners ervaren vooral de druk of de administratie wel binnen de dagelijkse werkzaamheden past. En dat blijkt, want de helft doet dit gedeeltelijk of volledig buiten de reguliere werktijd. Zo wordt er 7 uur besteed aan cliëntgebonden administratie, zoals het schrijven van rapportages, zorgplannen, overdrachten en het invullen van checklists. Daarnaast wordt er ruim 3 uur gewijd aan niet-cliëntgebonden administratie, zoals het registreren van uren, declaraties of het vastleggen van incidenten.

Ook of zorgverleners het gevoel hebben dat de organisatie er alles aan doet om de hoeveelheid administratie te beteugelen heeft invloed op de administratieve druk. Volgens het onderzoek kunnen organisaties de druk verlagen door kritisch te kijken of bepaalde administratie echt noodzakelijk is, want dubbele administratie en het vastleggen van zaken waar niets mee wordt gedaan moeten vermeden worden. Ook zouden leidinggevenden en managers moeten zoeken naar goede oplossingen om ervoor te zorgen dat administratieve handelingen makkelijk zijn in te passen in de reguliere werktijd. Verder is een goede, gebruiksvriendelijke ICT-ondersteuning van groot belang om de administratieve druk te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat 30 procent van de zorgverleners ontevreden is over het huidige ICT-systeem. Ook het feitelijk verminderen van het aantal uren dat zorgverleners besteden aan administratie zorgt voor minder administratieve druk.

Het onderzoek werd ingevuld door ruim 1500 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die zorg en ondersteuning geven aan cliënten.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER