Niet-gecontracteerde wijkverpleging twee keer zo duur

0
2199
Niet-gecontracteerde wijkverpleging

Niet-gecontracteerde wijkverpleging is twee keer zo duur als gecontracteerde wijkverpleging, dat blijkt uit onderzoek van Arteria Consulting. Minister Hugo de Jonge heeft het onderzoek over (niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging naar de Tweede Kamer gestuurd. Aan het onderzoek werkten zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen en cliënten mee.

Niet-gecontracteerde zorg zet het stelsel onder druk. De meeste zorgaanbieders werken op basis van een contract met een zorgverzekeraar. Maar een groeiend aandeel werkt zonder contract en dan kunnen zorgverzekeraars geen afspraken maken over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Door een toename van niet-gecontracteerde zorg staat het budget voor gecontracteerde zorg en de zorgpremie onder druk. Ook zou een groot aantal niet-gecontracteerde partijen het vermogen om de zorg meer in samenhang te organiseren ondermijnen.

Geïnterviewde zorgaanbieders hebben drie redenen genoemd waarom zij geen contract met een zorgverzekeraar hebben. Een deel komt niet in aanmerking voor een contract met een zorgverzekeraar, dit geldt voor veel ZZP’ers en kleine zorgaanbieders. En ander deel vindt het tarief van de zorgverzekeraar te laag en weer een ander deel wil graag zelf de regie voeren, zonder bemoeienis van een zorgverzekeraar.

Wijkverpleegkundigen

Gecontracteerde zorgaanbieders vinden dat zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar de schaarste aan zorg en financiering onder druk zetten door de hoeveelheid zorg die zij leveren. Gecontracteerde wijkverpleegkundigen zien een groot verschil met niet-gecontracteerde zorg dat zij minder tijd kunnen besteden aan cliënten omdat zij beoordeeld worden op de doelmatigheid van de geleverde zorg. En daarom zouden zij extra inzetten op het zelfredzaam maken van cliënten. Wijkverpleegkundigen zonder contract zeggen meer ruimte te krijgen om de vraag achter de vraag te stellen en kunnen meer tijd nemen voor het inzetten van het netwerk van de cliënt of voorzieningen uit de WMO te regelen.

Vaak blijken cliënten niet op de hoogte te zijn of hun zorgaanbieder wel of niet gecontracteerd is. De voornaamste informatie voor hen is of ze wel of niet moeten bijbetalen en of ze thuis een factuur ontvangen. Als dat wel het geval zou zijn, zouden ze overstappen naar een andere zorgverzekeraar of zorgaanbieder.

Zorgverzekeraars

Een deel van de zorgverzekeraars probeert zoveel mogelijk zorgaanbieders te contracteren, het andere deel sluit alleen een contract af als zij een zorgtekort in de regio aanbieden of een onderscheidend zorgaanbod hebben. Volgens de ondervraagde zorgverzekeraars leveren niet-gecontracteerde zorgaanbieders gemiddeld meer zorg dan gecontracteerde zorgaanbieders. De opvattingen over kwaliteit verschillen enorm. Het merendeel van de geïnterviewde zorgverzekeraars en een paar gecontracteerde zorgaanbieders vindt dat er een kwaliteitskader moet komen, zodat de geleverde zorg transparanter en beter te vergelijken is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

76 + = 82