Studenten HBO-Verpleegkunde verkeerd beeld over wijkzorg

0
2642
studenten

Niet alleen de maatschappij, maar ook studenten HBO-Verpleegkunde zijn erbij gebaat dat zij een realistischer beeld krijgen over de wijkverpleegkunde. Wijkzorg sluit veel vaker aan op de ambities van de Verpleegkundestudenten dan zij zich realiseren. Dat blijkt uit onderzoek van Margriet van Iersel, docent-onderzoeker aan de HvA.

Voor haar onderzoek vulden 1058 eerstejaarsstudenten HBO-Verpleegkunde van zes hogescholen een enquête in bij de start van hun studie. Maar liefst 71 procent van de ondervraagden wil graag in het ziekenhuis stage lopen. Slechts 5,4 procent van de eerstejaarsstudenten noemt wijkzorg als gewenste stageplek. Het gaat om een stage, maar die percentages zeggen volgens Van Iersel veel over de toekomst. De eerste twee stages die studenten kiezen, zijn enorm bepalend voor het vakgebied dat Verpleegkundestudenten later kiezen.

Bij het zoeken naar een stage gaan eerstejaarsstudenten af op wijdverbreide beelden van het ziekenhuis en de wijk, maar die stroken niet altijd met de werkelijkheid. De rol van de wijkverpleegkundige is de laatste jaren erg veranderd.

Uit de enquête blijkt dat eerstejaars studenten een diverse patiëntengroep, uitdaging, verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijke punten vinden in hun toekomstige baan. En dat zijn bij uitstek de kenmerken die bij een wijkverpleegkundige horen.

Volgens Van Iersel zijn er veel misverstanden. Studenten denken dat het ziekenhuis de uitdaging biedt die zij zoeken, maar juist in het ziekenhuis worden veel routinematige handelingen verricht. In de wijk krijg je juist meer verantwoordelijkheid, is het werk veel afwisselender en ben je als wijkverpleegkundige dé zorgregisseur. Want de wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg nodig is en betrekt andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut. Een ander groot misverstand is dat studenten denken dat in de wijkverpleegkunde vooral oudere cliënten te zijn, terwijl de doelgroep in de wijk diverser is dan in het ziekenhuis. Eerstejaarsstudenten hebben een beperkt beeld van wat er bij het vak komt kijken.

De docent-onderzoeker vindt het dan ook hard nodig dat studenten een reëler beeld krijgen van de wijkverpleegkunde, te beginnen bij de open dagen op scholen. Van Iersel heeft meegewerkt aan een vernieuwd curriculum zodat studenten meer voorbeelden krijgen uit de wijk in het lesmateriaal. In de jaren ’80 had het beroep wijkverpleegkundige veel aanzien en was het stoer. Het kost tijd en moeite om dat beeld weer bij te stellen, maar Van Iersel heeft goede hoop dat deze aanpak uiteindelijk vruchten gaat afwerpen.

Bron: HVA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

+ 58 = 63