Genoeg privacy in verpleeghuizen voor intimiteit

0
1338
intimiteit

49 procent van de bewoners van verpleeghuizen geven aan dat ze genoeg privacy ervaren om romantisch of seksueel intiem te zijn. 14 procent ervaart dit niet zo. Dit staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag op Valentijnsdag is verschenen.

Er wordt vaak lacherig gedaan over intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Ook is er weinig bekend over de behoeften en opvattingen van de ouderen zelf. Toch neemt de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp toe. Om deze reden voerde het SCP een verkennend onderzoek uit.

Één op de zeven ondervraagde bewoners geeft aan het romantische of seksuele contact te missen. Dit hangt niet zozeer samen met fysieke beperking, als wel met het negatief ervaren van de kwaliteit van het leven. Bewoners die intimiteit missen zijn minder gelukkig, eenzamer en hebben meer psychische problemen. Ze ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven.

Over de diversiteit is de meerderheid goed te spreken. 82 procent heeft het idee zichzelf te kunnen zijn. 91 procent zegt dat zijn of haar levensovertuiging wordt gerespecteerd in de instelling. Homoseksuele, lesbische en biseksuele bewoners ervaren voldoende ruimte om zichzelf te kunnen zijn. 73 procent geeft aan totaal geen moeite te hebben met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel. 10 procent vindt dit wel vervelend.

Aan het onderzoek deden 958 bewoners van 55 jaar en ouder mee.

Bron: Nationale Zorggids

LAAT EEN REACTIE ACHTER