Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuis

0
1802

Elk jaar bezoeken 800.000 ouderen de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, hiervan worden 543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40 procent gaat het om noodzakelijk medisch specialistische zorg. Volgens Actiz worden jaarlijks zo’n 4.100 ziekenhuisbedden onnodig bezet gehouden. Onnodige ziekenhuisopnames kunnen worden vermeden door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV).

Het gaat om ouderen die niet noodzakelijk medisch specialistische zorg nodig hebben, maar bijvoorbeeld om ouderen met welzijnsklachten zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is.

Miljoenen besparen
Door onnodige ziekenhuisopnames te vermijden kan jaarlijks 1,4 miljard euro bespaard worden in de tweede lijn. Door zo’n 700 miljoen euro te investeren in de eerste lijn (zoals wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en specialisten in ouderengeneeskunde) wordt niet alleen geld bespaard, maar ook onnodig leed onder kwetsbare ouderen voorkomen.

Volgens Actiz moet goed worden samengewerkt tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde om de overbelaste spoedzorgketen op te lossen. Door de juiste zorg op het juiste moment in te zetten kan worden voorkomen dat veel ouderen onnodig naar het ziekenhuis gaan. Dit zou een bezuiniging van zo’n 300 tot 700 miljoen euro per jaar opleveren. Door de zorg rondom de cliënt doelmatiger te organiseren worden forse uitgaven voorkomen.

Om de (spoed)zorg rondom ouderen duurzaam in te richten zijn op drie vlakken multidisciplinaire interventies nodig:

Preventieve maatregelen
Zo zou er een wijkgericht preventief programma moeten komen waarbij samengewerkt wordt tussen wijkverpleging, huisarts en het sociale domein om ziekenhuisbelasting en complicaties bij chronisch zieken en kwetsbare ouderen te voorkomen. Ook zouden ouderen in risicogroepen een periodieke controle moeten ondergaan gericht op de verwachte medische behoefte, maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning. Ook door het inzetten van e-Health-toepassingen kunnen complicaties voorkomen.

Juiste zorg
Sinds de sluiting van verzorgingshuizen is het aantal bezoeken aan de spoedeisend hulp flink gestegen. Door de specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige vaker in te zetten kan een groot deel van de zorgvraag worden omgebogen naar andere geschiktere faciliteiten dan het ziekenhuis. Zo worden kwetsbare ouderen niet onnodig verplaatst en ambulances minder vaak belast.

Samenwerken voor een vlot herstel
Hoewel een ziekenhuisopname niet altijd voorkomen kan worden, kan de verpleegduur in het ziekenhuis verkort worden door een overgang naar de thuissituatie soepel te laten verlopen en mogelijke vervolgzorg in te zetten. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, de geriatische revalidatie en het ziekenhuis nodig.

Actiz heeft minister Bruins en minister De Jonge gevraagd om in het Ouderenpact afspraken te maken zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER