Flinke ontslagvergoeding voor twee ex-directeuren

0
951
ontslagvergoeding

Caparis, het sociale werkbedrijf, heeft twee ex-directeuren een fikse ontslagvergoeding meegegeven. De exacte verdeling is niet bekend, wel is duidelijk dat ze samen 4 ton meekregen. Volgens de WNT (wet Normering Topinkomens) moet van dergelijke bedragen melding gemaakt worden, maar Caparis deed dit niet. In deze wet staat dat bestuurders maximaal 75.000 euro mogen ontvangen als verslagvergoeding. Een totaal vertrekbedrag van 400.000 euro wijst uit dat er zeker één ex-directeur meer dan het maximale bedrag heeft ontvangen. Het bedrijf zou niet onder deze wet vallen. Dit meldt de Leeuwarder Courant vandaag.

De aandelen van Caparis zijn in handen van acht grote Friese gemeenten, waaronder Heerenveen en Leeuwarden. Het bedrijf is een naamloze vennootschap. Het bedrag staat wel vermeld in het jaarverslag, maar het is even zoeken. De kosten staan onder het kopje ‘eenmalige lasten beëindigingskosten directielid en inhuur personeel’. De gemeenteraad van Smallingerland wil er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat Caparis wel onder eerder genoemde norm gaat vallen.

Bron: Nationale Zorggids

LAAT EEN REACTIE ACHTER