Kabinet komt met aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan

0
1074
fraude

Het kabinet pakt (onbedoelde) fouten en opzettelijke fraude in de zorg aan. Bovengenoemde onrechtmatigheden kosten de samenleving miljoenen euro’s. Er staan met name vijf specifieke zorgsectoren centraal in de aanpak. Dit zijn de volgende: geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, medisch-specialistische zorg, het persoonsgebonden budget en wijkverpleging. Dat de aanpak gaat komen staat in een gezamenlijke brief van de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Er worden ook scherpere eisen gesteld aan de toetreding tot de zorg. Het toezicht wordt verbeterd en er komt een meld- en vergunningsplicht. Tot slot komt er een speciaal waarschuwingsregister waar zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden hebben om gegevens over fraudeurs met elkaar uit te wisselen.

Minister De Jonge vertelt: “Er gaat veel geld om in de zorg. Bedoeld én onbedoeld komt dat geld niet altijd op de juiste plek terecht. Dat is niet alleen kwalijk voor patiënten en cliënten, maar voor de hele samenleving. Het is geld dat wordt opgebracht door ons allemaal. Daarom wil ik die onrechtmatigheden samen met mijn collega’s Bruins en Blokhuis fors terugdringen.”

Bron: Nationale Zorggids

LAAT EEN REACTIE ACHTER