Eenzaamheid onder ouderen blijft stabiel

0
977

Ouderen zijn nog even eenzaam als tien jaar geleden. Nog steeds is 10 procent van de ouderen heel eenzaam en wil graag meer meedoen. Ouderen tot 75 jaar zitten qua participatie en eenzaamheid op gelijk niveau met de algemene bevolking, dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

De groep ouderen boven de 85 jaar heeft minder meegedaan aan het onderzoek en daarom kunnen daar geen harde uitspraken over worden gedaan. Maar volgens Hennie Boeije, programmaleider bij Nivel, komen juist daar de knelpunten voor. Voor mensen van 65 jaar en ouder met een lichamelijke beperking is de eenzaamheid vergelijkbaar met ouderen in de algemene bevolking, het percentage ligt daar op 12 procent.

Het onderzoek laat zien dat eenzaamheid ook bij andere groepen een probleem is. Zo zegt een derde van de mensen met een verstandelijke beperking zich wel eens eenzaam te voelen. Ook hebben ze behoefte aan meer (on)betaald werk of een opleiding.

Bij mensen met een lichamelijke beperking zegt meer dan de helft zich matig of zelfs zeer eenzaam te voelen, ondanks de sociale contacten die zij regelmatig hebben. Het beeld van mensen met een ernstige lichamelijke beperking blijft onveranderd in de monitor: zij doen het minst mee op het gebied van werk, sociale contacten en activiteiten. Een derde geeft aan te weinig sociale contacten te hebben en zes op de tien zou vaker ergens naar toe willen. Van deze groep is 67 procent matig tot zeer eenzaam.

Sinds 2008 wordt door Nivel gemeten in welke mate mensen participeren en welke behoefte ze daaraan hebben. Eenzaamheid bij ouderen staat weer hoog op de agenda met het Pact voor de Ouderenzorg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER