Veel jonggehandicapten zonder uitkering of baan

0
1873

Jeugdzorg Nederland laat weten dat ongeveer 30.000 jongeren, die beperkt zijn, zonder baan of uitkering zitten. Dit komt doordat de Wajong-uitkering alleen nog uitgekeerd wordt aan mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat het UWV maar vier duizend uitkeringen uitkeert per jaar, terwijl dit zeventien duizend uitkeringen waren, voordat alleen alle volledig arbeidsongeschikte mensen werden uitbetaald. Volgens Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het om vele kleinere cijfers.

De tienduizend jongeren die geen uitkering krijgen, zijn verder niet in beeld bij het Ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie ziet wel dat de werkeloosheid bij de jonggehandicapten is toegenomen.

Volgens Sociale Zaken weten gemeenten gedeeltelijk welke jongeren wel en welke jongeren geen baan hebben. Het is moeilijk om een volledig beeld te krijgen van alle jongeren die arbeidsgehandicapt zijn. De reden hiervan is dat deze jongeren, die geen uitkering ontvangen, lastig terug te vinden zijn in de cijfers.

Van ongeveer 30.000 mensen, die thuis zitten, krijgen er maar weinig een uitkering. Na het volgen van bijvoorbeeld praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of entree onderwijs komen jongeren vaak niet aan een startkwalificatie. Hierdoor hebben deze jongeren ook moeite om later aan een baan te komen.

Jeugdzorg Nederland wil een goede toekomst voor de jongeren, die bij hun ouders wonen maar geen uitkering ontvangen. Dit willen de gemeenten niet omdat, zolang ze bij hun ouders wonen, ze nog geen geld kosten. Wanneer zei begeleid moeten gaan wonen, zal de gemeente hier wel in moeten investeren. Gemeenten zetten momenteel alleen in op mensen die recht hebben op bijstand en die een betere kans maken op een baan.

Bron: Nationale Zorggids 

LAAT EEN REACTIE ACHTER