Aantal alleenwonenden blijft stijgen

0
975

Steeds meer mensen wonen alleen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal alleenwonende sterk toegenomen en volgens het CBS zal deze trend ook de komende decennia doorzetten. Vanaf 1947 is het aantal alleenwonenden gegroeid van 285.000 naar bijna 3 miljoen. In 2047 zal bijna 1 op de 4 volwassenen, zo’n 3,6 miljoen, alleenstaand zijn.

De groei van alleenstaanden en alleenstaande ouders komt door de veranderingen in normen en waarden die sinds de Tweede Wereldoorlog in alle Westerse samenlevingen zijn opgetreden en door de mate waarin mensen hun eigen levensloop kunnen bepalen. Welvaart, maar ook de toegenomen economische zelfstandigheid van vrouwen en de uitbreiding van de verzorgingsstaat spelen hierin een rol.

Veel veranderd sinds jaren zestig
Waren in de jaren zestig seksuele relaties, huwelijk, samenwonen en kinderen krijgen nauw met elkaar verbonden, zijn ze tegenwoordig steeds vaker losgekoppeld. Van de alleenstaanden in 2017 was 21 procent gescheiden, 22 procent was verweduwd en ruim de helft is nooit getrouwd geweest.

Latrelatie
Alleenstaand betekent niet dat zij geen relatie hebben: meer dan 1 op de 5 heeft een latrelatie. Vooral alleenwonenden tot 30 jaar hebben een relatie. Op termijn willen deze latters (meer dan 90 procent) wel samenwonen of trouwen.

Liever alleenstaand
Steeds vaker kiezen mensen op hogere leeftijd voor een latrelatie. Zo wil 4 op de 10 lattende vijftigers op termijn trouwen of samenwonen. Dat betekent dat de meerderheid alleen wil blijven wonen en die wens is bij vrouwen sterker dan bij mannen. Ook zit minder dan de helft van de alleenstaande vijftigplussers te wachten op een relatie, terwijl onder de twintigers vrijwel iedereen een relatie wil.

Niet eenzaam
Alleenwonenden zijn lang niet altijd eenzaam, slechts 5 procent van hen voelt zich sterk eenzaam. Vooral alleenstaanden en alleenstaande ouders voelen zich eenzaam en dat geldt met name voor gescheiden mensen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER