Geen acute informatiebehoefte gezondheidseffecten van nachtwerk

0
1441

Draai jij ook wel eens een nachtdienst? In Nederland zijn bijna 1,3 miljoen mensen die soms of regelmatig werken in de nacht. Door ’s nachts te werken verstoor je het dag- en nachtritme van je lichaam. Volgens de Gezondheidsraad leidt nachtwerk tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes mellitus (type2) en hart- en vaatziekten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) liet onderzoek doen naar de informatiebehoefte van nachtwerkers over de gezondheidsrisico’s van werken in de nacht.

Mensen die ’s nachts werken hebben geen acute behoefte aan informatie, maar vinden wel dat deze informatie beschikbaar moet zijn. Dat kan zijn vanuit de werkgever, maar ook de vakbond, opleiding en overheid worden genoemd als mogelijke informatieverstrekkers. Werknemers die al langere tijd werken in de nacht en lange termijn gezondheidseffecten ervaren, hebben al wel actief naar informatie gezocht. Als werknemers zoeken naar informatie, doen ze dat vaak via internet of vragen ze collega’s.

Gezondheidseffecten

Mensen die nachtwerk verrichten vinden waardering belangrijk, net zoals het begrip voor de nadelen die zij ondervinden door het nachtwerk, zoals vermoeidheid. Uit het onderzoek blijkt dat nachtwerkers graag adviezen willen over hoe zij negatieve gezondheidseffecten kunnen beperken. Ook praktische tips voor het omgaan met korte termijn klachten, zoals slaapproblemen zijn gewenst. Maar ook hoe je effecten kan herkennen, waar je terecht kan en wat je rechten en plichten zijn als nachtwerker. En hoe die informatie verstrekt moet worden, daar wordt onder nachtwerkers heel verschillend gedacht. Dat kan bijvoorbeeld via een folder, app, website, intranet, bushokje, televisie of via de kantine. Het hangt ook samen met de sector waar men werkzaam is en wat het beroep is.

A way of life

Werken op onregelmatige tijden, volgens het onderzoek zien veel nachtwerkers dit als een ‘way of life’. Nachtwerkers zien zowel voordelen als nadelen aan het werk. Als nadelen worden vermoeidheid en het schakelen tussen diensten genoemd. Meer vrijheid overdag en dat er in de nacht een andere sfeer wordt ervaren dan overdag worden zowel als voordeel en als nadeel ervaren. Want meer vrijheid overdag biedt niet alleen meer flexibiliteit, het geeft soms ook sociale druk. Bijvoorbeeld de druk om deel te nemen aan sociale activiteiten in plaats van slapen. Naarmate men ouder wordt nemen problemen toe, jonge nachtwerkers herkennen dit ook bij hun oudere collega’s.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW om in kaart te brengen welke beweegredenen en ervaringen nachtwerkers hebben omtrent de informatie naar de gezondheidseffecten van nachtwerk. Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is om rekening te houden met de persoonlijke verschillen van voorlichtingsvormen en dat de acute informatiebehoefte onder nachtwerkers laag is. Dit onderzoek geeft handvaten om voorlichting voor nachtwerkers te ontwikkelen.

Geschreven door Liesbeth

LAAT EEN REACTIE ACHTER