Geen studentenstop voor HBO-V!

0
609

De studentenstop voor 2019-2020 is van de baan. Dat heeft het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) besloten. Eerder werd de zogenoemde numerus fixus gehanteerd om de kwaliteit van de opleiding te kunnen blijven waarborgen. De V&VN laat op haar website weten heel blij te zijn met deze beslissing, omdat de behoefte aan nieuwe collega’s alleen maar groter zal worden de komende jaren.

De Hanzehogeschool hanteert nog wel de numerus fixus voor de voltijdopleiding hbo Verpleegkunde. Met het opheffen van de studentenstop wil Hans Aerts, voorzitter van de LOOV, de toeloop van toekomstige verpleegkundigen vergroten. Hij vindt het opleiden van verpleegkundigen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs de beroepsgroep en de politiek. ‘De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, maar ook te voorzien in voldoende stageplaatsen door het werkveld, juist daar waar tot nu toe weinig hbo-verpleegkundigen werken’, laat Aerts weten op de website van de LOOV.

De zeventien hogescholen werken samen met zorginstellingen in hun regio aan passende oplossingen voor ontwikkelingen in het beroepenveld, zoals de zogenaamde Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Met de RAAT worden activiteiten en slimme pilots bedacht om het opleidingsrendement te verhogen en vergroten. Deze activiteiten worden ingezet om meer studenten en zij-instromers te trekken, maar ook het imago van het vak verpleegkundige te verbeteren met oog voor gezonder werken en meer stageplaatsen. Steeds vaker lopen studenten stage in andere instellingen dan ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrie of wijkverpleging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER