Drie belangrijke wijzingen in de wijkverpleging

0
1638

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voert in 2019 drie belangrijke wijzigingen door in de wijkverpleging. De minutenregistratie verdwijnt, er komt een aparte categorie voor het verplegen en verzorgen van kinderen en er vindt een tariefherijking plaats.

Eerder hebben Actiz, BTN en Zorgverzekeraars Nederland een werkwijze voor de registratie van wijkverpleging uitgewerkt, de NZA heeft deze werkwijze nu overgenomen in de regelgeving. En dat is goed nieuws, want hiermee is de minutenregistratie afgeschaft. Het zorgplan en de planning vormen de basis van de nieuwe werkwijze. Mocht de geleverde zorg meer dan gebruikelijk afwijken van de planning dan voert de zorgaanbieder aan het einde van de dag een correctie op de planning door. Op die manieren hoeven verpleegkundigen geen aparte minutenregistratie meer bij te houden. En zo is er meer tijd beschikbaar voor cliënten.

Verder zijn de tarieven voor verpleging en verzorging herijkt. Door de tariefherijking zullen de tarieven overwegend dalen volgens het NZA. De tariefdaling maakt contractering aantrekkelijker voor zorgaanbieders. Uit onderzoek blijkt dat ongecontracteerde zorg duurder is dan gecontracteerde zorg. Bijna alle zorgaanbieders maken voor gecontracteerde zorg gebruik van het integrale tarief. Binnen dat tarief staat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars vrij om samen afspraken te maken over de hoogte van het tarief.

De verpleging en verzorging aan kinderen wordt in een integrale, nieuwe categorie geplaatst. De NZA zet hiermee een eerste stap richting een integrale bekostiging van deze doelgroep.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER