Nieuwe meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

0
1263

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling is aangepast. Instellingen en zorgprofessionals zijn wettelijk verplicht om deze meldcode te hanteren. Maar wanneer onderneem je actie? De afweging is soms lastig.

Elk jaar worden naar schatting 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. Aan de nieuwe meldcode zijn afwegingskaders toegevoegd en dat helpt beroepskrachten te bepalen of hier sprake van is. Met een 5-stappenplan kunnen zorgprofessionals bepalen of ze melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er hulp kan worden ingezet.

Iedere instelling en zelfstandige professional moet een eigen meldcode ontwikkelen waarin in ieder geval de volgende 5 stappen zijn opgenomen die door het ministerie van VWS is opgesteld:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5: Neem 2 beslissingen:
Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:

  • De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
  • De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  • De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Dat betekent dat werkgevers en professionals de aangepaste meldcode vanaf 1 januari 2019 moeten hanteren.

De Rijksoverheid heeft een Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld met meer informatie voor professionals en instellingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER