Griepgolf remt bevolkingsgroei

0
1240

De eerste helft van 2018 is de bevolking gegroeid met ruim 32.000 inwoners. In dezelfde periode vorig jaar kwamen er 35.000 mensen bij. Door de griepepidemie is het aantal inwoners van Nederland iets afgeremd, dat meldt het CBS.

Vooral in het eerste kwartaal stierven meer mensen van 65 jaar en ouder en dat komt door de langdurige griepepidemie. Deze duurde tot halverwege april.

In het eerste halfjaar van 2018 werden er 82.000 kinderen geboren en overleden er 81.000 mensen. De natuurlijke aanwas kwam daarmee op 1000, vorig jaar was dat nog 4.000.

Migratiesaldo gelijk, herkomst immigranten veranderd
Ruim 100.000 immigranten schreven zich in bij een Nederlandse gemeente en dat is ongeveer evenveel als in de twee voorgaande jaren. Het aantal mensen dat ons land verlaat is ook hetzelfde gebleven, met 69.000. Het migratiesaldo bleef hiermee gelijk aan dat van voorgaande jaren, maar de herkomst van de migranten is wel veranderd. Vorig jaar hadden migranten met een Aziatische achtergrond (inclusief Midden-Oosten) het hoogste migratiesaldo, dat aantal is nu gedaald. Opvallend is dat vooral Syriërs die zich inschrijven bij een Nederlandse gemeente sterk is afgenomen. In de eerste helft van 2017 waren dat er nog 11.000, in de eerste zes maanden van 2018 is dat aantal gedaald naar 3.000.

Meer Europeanen naar Nederland
Er kwamen meer mensen met een Europese achtergrond naar Nederland. De grootste groep wordt gevormd door mensen met een Poolse achtergrond, net als in dezelfde periode vorig jaar vestigden bijna 5.000 Polen in Nederland. Ook vestigden zich meer Europeanen uit Bulgarije, Roemenië en de voormalige Sovjet-Unie. Ook het aantal mensen met een Afrikaanse achtergrond dat zich in Nederland vestigt neemt toe, er kwamen vooral meer mensen uit Ethiopië en Eritrea.

Veel immigranten met een Nederlandse achtergrond
Bijna 11.000 mensen met een Nederlandse achtergrond vormt één van de grootste groepen immigranten, een iets grotere groep emigreerde waardoor het vertrekoverschot op 900 uitkwam. En dat is laag vergeleken met eerdere jaren. In dezelfde periode vorig jaar vertrokken er per saldo nog 1,6 duizend Nederlanders ons land.

In Nederland wonen op dit moment 17,2 miljoen mensen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER