Rechten van mantelzorgers

0
1993

Nederland telt 3,5 miljoen mantelzorgers; mensen die langere tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder of vriend zorgen. Er komt veel op je af, maar je hebt ook recht op ondersteuning.

Als mantelzorger kun je vaak aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo heb je recht op kortdurend zorgverlof, op langdurig zorgverlof en kom je soms in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. In dit artikel: de rechten van mantelzorgers.

Kortdurend zorgverlof

Moet je acuut naar het ziekenhuis met je moeder of familielid voor wie je mantelzorger bent? Dan kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Het is zorgverlof dat je kunt opnemen als je moet zorgen voor een ziek kind, een zieke partner, vader of moeder. Het geldt dus niet voor de zorg van een schoonouder, broer, zus of vriend. Je salaris wordt voor zeventig procent doorbetaald tijdens het zorgverlof. Per jaar kun je maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat je per week werkt. Als je bijvoorbeeld 30 uur per week werkt, kun je zestig uur zorgverlof opnemen.

Langdurig zorgverlof

Langdurig zorgverlof is verlof dat je kunt opnemen als je voor langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner, vader, moeder, schoonouder, broer, zus of vriend of iemand anders uit je sociale omgeving. Per jaar mag je twaalf weken zorgverlof opnemen, voor maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt. Je blijft dus een aantal uren per week werken.

Je baas mag een verzoek om lang- of kortdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Hij mag wel achteraf om een bewijs vragen, zoals een afspraakbevestiging van het ziekenhuis.

Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om hun zorgtaken tijdelijk aan iemand anders over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Dat is een tussenpersoon die allerlei regeltaken overneemt, zoals het invullen van formulieren of overleg met je werkgever over de combinatie tussen werk en zorg. Menzis vergoedt ook een mantelzorgcursus waarin je leert omgaan met het stellen van grenzen.

Persoonsgebonden budget

Patiënten met een AWBZ-incidatie kunnen een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Ze krijgen dan een potje met geld, waarmee ze zelf zorg en hulp kunnen inkopen. Uit het pgb kan ook de mantelzorger worden betaald. Dit moet wel officieel worden geregeld: er moet een mantelzorgcontract worden afgesloten en de mantelzorger moet de zorg leveren waarvoor de pgb is bedoeld.

Vergoeding reiskosten

Er is geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Als je langere tijd samenwoont met iemand die mantelzorg nodig heeft en in een instelling woont, dan kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Dit valt dan onder ‘specifieke zorgkosten’.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn komen in aanmerking voor een dubbel kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarnaast nog een extra bedrag aan kinderbijslag.

Mantelzorgcompliment

Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment, een financiële waardering voor mantelzorgers afgeschaft. De gemeente is verantwoordelijk voor een blijk van waardering aan mantelzorgers van hun inwoners.

Uitkering

Heb je een uitkering, dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht van een half jaar. Je wordt geacht deze periode te gebruiken om vervangende zorg te regelen. Om voor de ontheffing in aanmerking te komen, moet je minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander zorgen. Het UWV beoordeelt dit. Ook mensen met een bijstandsuitkering kunnen soms een vrijstelling aanvragen. Het is een taak van de gemeente om dit te beoordelen.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER