Prinsjesdag: wat verandert er in de zorg in 2019?

0
3637

Het eigen risico blijft gelijk, maar de zorgpremie blijkt fors toe. De personeelstekorten zijn een speerpunt. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken die gisteren zijn gepresenteerd.

Eigen risico

Voor het vierde opeenvolgende jaar is het eigen risico 385 euro. In 2016 steeg het eigen risico met tien euro naar 385 euro, maar in de jaren daarna is het onveranderd gebleven. In het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021 is vastgelegd dat het eigen risico voor de gehele kabinetsperiode wordt bevroren.

Zorgpremie

De zorgpremie voor de basisverzekering stijgt We gaan in 2019 op jaarbasis gemiddeld 124 meer betalen. Dat komt neer op 10,33 per maand. De gemiddelde jaarpremie is daarmee 1432 euro, tegenover 1308 in 2018. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars die de premies bepalen voor de zorgverzekering. Al eerder lieten zorgverzekeraars doorschemeren de premies te zullen verhogen.

Zorgtoeslag

Naast de zorgpremie stijgt ook de maximale zorgtoeslag, met 94 euro. Voor meerpersoonshuishoudens geldt een toename van de maximale zorgtoeslag van 281 euro.

Veranderingen in het basispakket

Naast veranderingen in het eigen risico, de zorgpremie en de zorgtoeslag, verandert er ook het een en ander in het basispakket voor de zorgverzekering. In 2019 is er vergoeding voor bepaalde vormen van hulp bij overgewicht en wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer verruimd. Ook krijg je oefentherapie bij de longaandoening COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept te koop zijn, verdwijnen uit het basispakket. Verder komt er een maximale eigen bijdrage voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem van 250 euro per jaar.

Personeelstekort

Het tekort aan medewerkers in de zorg is een belangrijk speerpunt van het kabinet. De komende tijd wordt er vol ingezet op het werven van personeel. Ook worden er andere maatregelen genomen om het personeel in de zorg beter te benutten. Het kabinet wil dat er er meer mensen kiezen voor de zorg, of dat nu jongeren zijn, herintreders of zij-instromers.

Meer geld beschikbaar

In 2019 is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De uitgaven van VWS stijgen met zeven procent door de stijgende vraag naar goede zorg en personeel. Maar ook doordat er nieuwe behandelingen beschikbaar komen, medische hulpmiddelen en medicijnen. Er komt meer geld beschikbaar voor de ouderenzorg. Het gaat om een bedrag van ruim 1 miljard extra, waaronder extra investeringen.

Onnodige administratie

Het werk moet anders en beter georganiseerd worden, door onnodige administratie weg te nemen en taken beter te verdelen. Door het gebruik van innovaties kan de zorg worden verbeterd. Dat kan door het programma ‘Werken in de zorg’. Er is 350 miljoen euro beschikbaar voor het programma, dat onder meer wordt besteed aan de scholing van nieuw personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Werkgevers en opleidingen maken afspraken voor meer stageplekken. Een belangrijk deel van het geld is bestemd voor verpleeghuizen. Maar ook de ambulancezorg is gegroeid de afgelopen periode. Het kabinet heeft daar tien miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER