Bijna drie op vier begrijpt advies zorgverlener niet

0
388

Ruim één op de drie mensen in Nederland heeft onvoldoende gezondheidsvaardigheden. En bijna drie op de vier zorgverleners wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen in het contact met patiënten die moeite hebben om gezondheidsinformatie te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. In de huisartsenpraktijk is dit zelfs ruim vier op de vijf, dat blijkt uit onderzoek van ZonMw, Nivel en het Amsterdam UMC.

Zorgverleners – zoals verpleegkundigen, huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten – noemen diverse uitdagingen in het contact met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De vijf belangrijkste punten zijn:

  1. De patiënt laat de beslissing bij de zorgverlener.
  2. De patiënt heeft moeite om de zorgvraag of klachten duidelijk te verwoorden tijdens het consult.
  3. De patiënt volgt adviezen, bijvoorbeeld over leefstijl of medicatie niet op.
  4. De patiënt komt niet of te laat op de afspraak.
  5. De patiënt geeft niet aan wat hij of zij wil.

Zo’n 40 tot 50 procent van de zorgverleners houdt in de communicatie niet specifiek rekening met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen en hebben vooral te maken met de volgende factoren:

  • Zorgverleners herkennen de beperkte gezondheidsvaardigheden niet bij de patiënt.
  • Zorgverleners zijn zich niet bewust van het probleem.
  • Zorgverleners zijn onvoldoende op de hoogte van de beschikbare middelen om het probleem aan te pakken.
  • Zorgverleners hebben het gevoel dat ze te weinig tijd hebben.

Begrijpen gezondheidsinformatie essentieel
Het is essentieel dat patiënten de informatie en het advies begrijpen. Zorgverleners noemen zelf de ‘terugvraagmethode’ (teach back method) als de meest aanbevolen strategie om na te gaan of dit inderdaad het geval is. Met deze methode vraagt de zorgverlener of de patiënt in eigen woorden kan vertellen wat er precies besproken is.

Dit kan beter
Aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is ook zélf gevraagd wat er verbeterd kan worden in de zorg. Zij vinden dat er te makkelijk vanuit wordt gegaan dat zij het allemaal wel begrijpen. Zij vinden het vooral lastig om mondelinge en schriftelijke gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen op hun eigen situatie. Vaak ontbreekt ook de basale kennis van het lichaam. Daarom moet de communicatie eenvoudiger en moet de schriftelijke en mondelinge informatie toegankelijker worden. Verder vinden zij het prettig als zorgverleners langzamer praten en het advies of de gezondheidsinformatie nog een keer herhalen.

 

 

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER