Gehandicaptenzorg worstelt met toename ernstig verstandelijk gehandicapten

0
5438

Er zijn steeds meer mensen met een ernstig verstandelijke handicap in Nederland. Hoewel de gehandicaptenzorg groeit, loopt het tekort aan personeel flink op. Dat schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

Het aantal zware indicaties bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) neemt snel toe. In 2011 kende Nederland 65.545 verstandelijk gehandicapten met de indicaties ZZP 3 tot en met 8, in het begin van dit jaar steeg dat aantal naar 101.960. Dat is een stijging van ruim 55 procent. Gehandicaptenorganisaties stellen dat er in de hele gehandicaptenzorg sprake is van een toename van zwaardere en complexe zorg.

De oorzaken van de toename van het aantal ernstig verstandelijk gehandicapten zijn divers. De belangrijkste oorzaak van de toename is de vergrijzing, gehandicapten worden steeds ouder. Daarnaast komen er steeds meer jonge gehandicapten bij doordat vrouwen op latere leeftijd zwanger worden en er meer vroeggeboren kinderen met een extreem laag geboortegewicht in leven blijven. Ook weten kinderen van niet-westerse migranten de zorg steeds beter te vinden en is in die groep het aantal neef-nichthuwelijken vrij hoog, volgens de krant.

Mensen met een lichte handicap wonen minder vaak in instellingen. Zij wonen steeds vaker in kleinschalige woonvormen in woonwijken. Ernstig verstandelijk gehandicapten blijven achter in grote instellingen en daar hebben zij ook eerder van elkaars probleemgedrag. Zo blijkt uit het jaarverslag van Zorginstelling Talant dat zij steeds vaker worden geconfronteerd met agressie van cliënten en worden er beduidend meer incidenten gemeld. Ook lopen medewerkers vaker letsel op.

LAAT EEN REACTIE ACHTER