Kwetsbare 85-plussers minder eenzaam in verpleeghuis

0
1622

Mensen met ernstige gezondheidsproblemen van 85 jaar en ouder zijn na verhuizing naar een verpleeghuis minder eenzaam dan toen zij nog zelfstandig woonden. Vijf van de tien ondervraagde bewoners in verpleeghuizen voelt zich eenzaam, waarvan één bewoner sterk eenzaam en vier bewoners matig eenzaam. Dat blijkt uit het onderzoek Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoewel het aantal eenzame ouderen stijgt, neemt de individuele kans op eenzaamheid van ouderen af. Van 1996 tot 2016 daalde de gemiddelde eenzaamheid van 55-plussers. De daling komt onder meer omdat meer ouderen vaker een partner hebben, een groter en diverser netwerk en een groter gevoel van regie over het eigen leven in vergelijking met twintig jaar geleden. De oudere bevolking groeit en daarom zijn er in 2016 meer ouderen eenzaam dan in 1996.

Eenzaamheid kent meerdere oorzaken. Het verlies van een partner, sociale relaties, een kleiner en minder gevarieerd netwerk en het verlies van het dagelijks netwerkcontact zijn veel voorkomende veranderingen. Ook het verlies van de eigen regie over het leven waarbij men vaker afhankelijk is van professionele zorg en ondersteuning spelen een rol. Een minder goede gezondheid en verlies van inkomen spelen een beperkte rol bij de toename van eenzaamheid.

Onder de 85-plussers in verpleeghuizen is de eenzaamheid lager (10% versus 22% sterk eenzaam) dan onder de jongere bewoners (55-74 jaar). De eenzaamheid onder 85-plussers die in een verpleeghuis wonen is lager (10% versus 14% sterk eenzaam) dan hun leeftijdsgenoten die zelfstandig wonen.

Eenzaamheid betekent niet dat men zich ook ongelukkig voelt. Slechts 2 tot 4 procent van de zelfstandig wonende Wmo-melders als bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen voelt zich sterk eenzaam en zeer ongelukkig. Dit hangt vaak samen met een slechtere gezondheid, zowel onder Wmo-melders als onder verpleeghuisbewoners. Ongeveer de helft van de verpleeghuisbewoners en wmo-melders voelt zich gelukkig en niet eenzaam.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER