Onderwijs voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

0
286

Omdat het kabinet met een set maatregelen komt, wordt het makkelijker om onderwijs te krijgen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben. Ook al heeft een kind een aangepast programma nodig, elk kind verdient de kans om zich volledig te ontwikkelen. De rijksoverheid meldt, dat de ministerraad in stemt met dit voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister De Jonge van Volksgezondheid.

Het is de bedoeling dat scholen voortaan met één of twee zorgaanbieders gaan werken zodat er in de klas vaste zorgassistenten komen. Het gaat hierbij om scholen die speciaal onderwijs bieden, en bijvoorbeeld kinderen die zorg krijgen via een persoonsgebonden budget. Op dit moment hebben scholen soms veel verschillende hulpverleners. Bij het kiezen van de zorgaanbieder worden de ouders betrokken. Een eigen zorgverlener kan nodig blijven. Het plan van aanpak is gelijk de verantwoording, op deze manier is er minder administratie nodig.

Zorgbudget

Als het gaat om de organisatie van zorg voor leerlingen met bijvoorbeeld een meervoudige beperking, moet het gesprek tussen ouders, scholen en zorgaanbieders makkelijker gaan. Om hier voor te zorgen wordt van nu af aan duidelijk gemaakt welk deel van het zorgbudget ingezet kan worden tijdens onderwijstijd. Er komen ook speciale onderwijszorgarrangementen voor kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Het is voor deze kinderen niet altijd haalbaar om een volledig onderwijsprogramma te volgen, hier moeten de scholen ook voor gaan zorgen. Arrangementen voor zorg en onderwijs kunnen soms een uitkomst zijn voor deze kinderen, dit laten onderwijszorgpilots in gemeenten als Rotterdam en Almere zien.

Aanpassen van de leerplichtwet

Verder wil het kabinet de leerplicht aanpassen. Op deze manier kunnen kinderen niet zomaar een vrijstelling krijgen zonder dat er is gekeken of een kind met bepaalde maatregelen toch onderwijs kan krijgen. Om ouders en hun kinderen te kunnen ondersteunen bij het vinden van een aanbod van zorg en onderwijs, komt er meer subsidie voor onderwijszorgconsulenten.

Bron: Nationale Zorggids

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

− 5 = 3