Zorgkantoren beter op de hoogte van zorgvraag

0
396

Zorgkantoren weten beter wat de zorgvraag en wensen zijn van mensen op de wachtlijst ten opzichte van twee jaar geleden. Toen was het zorgkantoor onvoldoende op de hoogte wie en waarom cliënten op de wachtlijst stonden. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa controleert of zorgkantoren voldoende zorg inkopen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben in hun regio. Iedereen heeft recht op tijdige, passende zorg met aandacht voor individueel welzijn. En hoewel cliënten hier recht op hebben, weten zij niet altijd waarvoor zij bij het zorgkantoor terecht kunnen, bleek twee jaar geleden uit onderzoek. Daarom heeft de NZa de zorgkantoren gevraagd om structurele maatregelen te nemen voor passende zorg, om cliënten beter te informeren over hun rol als bemiddelaar en de mogelijkheden voor cliëntondersteuning. En de NZa controleert ook of zorgkantoren hun cliënten goed informeren over hun rechten en plichten in de wet langdurige zorg (WIz).

Passende zorg blijkt lastig

Uit het onderzoek blijkt dat zorgkantoren het lastig vinden om voor elke cliënt een passende plek te vinden. Het gaat dan vooral om mensen met gedragsproblemen, ouderen met een verstandelijke beperking of mensen die samen willen wonen met hun partner. Het aanbod is dan beperkt. Wel wordt er steeds meer samengewerkt tussen zorgkantoren en zorgaanbieders om deze knelpunten op te lossen.

Zorgkantoren moeten monitoren of zorg goed is geregeld

Zorgkantoren vertrouwen vaak op de informatie die ze krijgen van zorgaanbieders over individuele cliënten. De NZa vindt het belangrijk dat zorgkantoren zelf toezicht houden of cliënten inderdaad de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat zorgkantoren verplicht zijn voldoende langdurige zorg in te kopen voor mensen in hun regio. De NZa gaat de komende tijd vooral toezicht houden of de behaalde resultaten van de zorgkantoren standhouden.

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER

+ 5 = 14