Toename euthanasie door acceptatie en vergrijzing

0
1112

De toegenomen acceptatie van euthanasie en de bereidheid om door te verwijzen als een arts zelf geen euthanasie wil of kan uitvoeren zijn factoren die een rol spelen in de stijging van het aantal euthanasiegevallen de afgelopen vijftien jaar. Ook de vergrijzing en de verandering van ziektepatronen zijn aspecten die invloed hebben op toename van het aantal gevallen van euthanasie. In 2018 is het aantal euthanasiegevallen afgevlakt, de toekomst moet uitwijzen of het gaat om een toevallige golfbeweging of een nieuwe trend. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

Het draagvlak voor euthanasie binnen de Nederlandse bevolking wordt steeds groter. Was bij de invoering van de euthanasiewet in 2002 12 procent tegen euthanasie, in 2016 is dat gedaald naar 5 procent. Er is vooral draagvlak voor euthanasie als het om mensen gaat met ernstige lichamelijke klachten. Er is veel minder draagvlak voor euthanasie bij mensen met psychische problemen, voltooid leven of dementie, hoewel het draagvlak wel toeneemt.

Oorzaken stijging euthanasiegevallen

De stijging van het aantal euthanasiegevallen heeft ook te maken met de toegenomen betrokkenheid en bereidwilligheid van huisartsen. Ook is de bereidwilligheid toegenomen wanneer zij het verzoek niet willen of kunnen uitvoeren.

Ziektepatronen

Het aantal mensen dat aan kanker sterft is de afgelopen vijftien jaar gestegen van ongeveer 40.000 in 2003 naar ruim 45.000 in 2017, terwijl dat het aantal mensen dat aan hart- en vaatziekten overlijdt is gedaald van ongeveer 45.000 in 2003 naar bijna 40.000 in 2017. En deze verandering in ziektepatronen, zorgt ook voor een stijging in het aantal euthanasiegevallen. Kanker is relatief vaak een reden een euthanasieverzoek, dat vaak wordt uitgevoerd. Hart- en vaatziekten vormen nauwelijks een reden voor een euthanasieverzoek en worden maar weinig uitgevoerd.

Door de toegenomen vergrijzing is ook het aantal euthanasiegevallen gegroeid. Steeds meer ouderen dienen een euthanasieverzoek in en deze verzoeken worden vaker uitgevoerd dan voorheen.

Afvlakking 2018

Wat de oorzaken zijn van de afvlakking van het aantal euthanasiegevallen in 2018 is niet bekend. Het zou te maken kunnen hebben met de acute sterfgevallen tijdens de griepepidemie begin 2018 of de strafrechtelijke onderzoeken die werden uitgevoerd na meldingen van euthanasie. Volgens de Levenseindekliniek werken artsen minder vaak mee aan euthanasie uit angst voor justitie. Ontving de Levenseindekliniek eerder jaar op jaar meer hulpvragen, is dat sinds januari 2017 gestabiliseerd. Door de vergrijzing zou nog een toename optreden, maar de kliniek verwacht niet meer een toename in dezelfde mate als de afgelopen jaren. Over een paar jaar verwacht het Nivel meer duidelijkheid of het hier gaat om een trend of een toevallige schommeling.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

69 − 65 =