Prinsjesdag: meer geld voor extra mensen in de zorg

0
1176

Het is weer Prinsjesdag geweest en dat betekent dat de belangrijkste regeringsplannen zijn gepresenteerd voor het komende jaar. De redactie van Vrijheid in de Zorg zette de belangrijkste veranderingen op een rij als het gaat om de zorg. Er komt meer geld om zorgpersoneel aan te trekken en op te leiden, de zorgtoeslag stijgt en sigaretten worden duurder.

De zorg krijgt er meer geld bij

Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor zorg: ruim 3 miljard meer dan het jaar ervoor. Het kabinet investeert in de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook wordt er extra geld uitgetrokken voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken.

Waar gaat dat geld nu precies naartoe? Er is 1,9 miljard euro beschikbaar gesteld voor de stijging van lonen en prijzen, waarvan ruim 500 miljoen naar ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen extra beschikbaar voor investeringen in de jeugdzorg en 500 miljoen meer om de kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeghuizen te verbeteren. Eerder was er al 370 miljoen euro beschikbaar gesteld om nieuw personeel aan te trekken en op te leiden; daar komt nu nog eens 50 miljoen euro bij die ook direct wordt ingezet voor het behoud van zorgprofessionals

Toekomstige zorgvraag

Ook nu nog stijgt de zorgvraag, terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt er samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in de regio’s en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden.

Eigen risico

Als je zorg krijgt vanuit de basisverzekering, dan betaal je een deel van de kosten zelf. Dit noemen we het verplicht eigen risico. Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico, waardoor je minder premie betaalt. Het kabinet bevestigt dat het eigen risico in 2020 opnieuw 385 euro zal zijn. Dat het eigen risico wordt bevroren, was al vastgesteld in het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021.

Premie zorgverzekering

Het kabinet verwacht dat de gemiddelde zorgpremie per maand met iets meer dan drie euro zal toenemen. Het gemiddelde is dan 118,50 euro, een stijging van 37 euro op jaarbasis. Het is nog de vraag of deze verwachting uitkomt, want het is aan de zorgverzekeraars om uiterlijk 12 november bekend te maken hoe hoog de premies van de zorgverzekering zullen zijn.

Zorgtoeslag

Niet alleen de zorgpremies stijgen, ook neemt de zorgtoeslag toe. Deze stijging is groter dan die van de zorgpremie. In 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met 65 euro voor alleenstaanden en met 95 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Uitbreiding van het basispakket

In het komende jaar wordt het basispakket met enkele behandelingen en medicijnen uitgebreid. Zo komt er een logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Nu ontvangen zij vervoerskosten, maar vanaf 2020 kunnen ze kiezen uit de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht, als er sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling.

Wat er verder verandert in het basispakket, is dat de vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten wordt uitgebreid. Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, wordt per 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering. Het gaat om een proef voor MS-patiënten met zeer ernstige loopbeperkingen. Als de behandeling aanslaat, wordt deze voortgezet.

Vanaf 1 september 2019 is er vergoeding voor de geneesmiddelen Durvalumab en Abemaciclib, voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker en bepaalde vormen van borstkanker.

Er zijn dus een aantal uitbreidingen als het gaat om het basispakket van de verzekering, maar wat verdwijnt er uit de basisverzekering? Op dit moment is daar nog niets over bekend.

Extra geld voor huisartsen en wijkverpleging

Huisartsen en de wijkverpleging krijgen in 2020 100 miljoen euro extra om meer zorg in de buurt te kunnen bieden. Het totale budget komt daarmee uit op 3,2 miljard. Voor de wijkverpleging is het totale budget geraamd op rond de 4,1 miljard. Zorg dicht bij huis is niet alleen prettig voor mensen, maar kan ook voorkomen dat mensen meer en uiteindelijk duurdere zorg nodig hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

41 + = 42