“Zowel HBO- als MBO-verpleegkundigen zijn waardevol in de zorg, maar graag in de juiste verhouding”

0
2640
Verpleegkundige doet veel onnodige handelingen

De wet BIG II is van de baan. Toch heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede besloten de invoering van de functiedifferentiatie met de functie regieverpleegkundige door te zetten. Zeven vragen aan Tineke Holwerda, verpleegkundig kwartiermaker. “Ik denk dat de patiëntenzorg echt beter wordt als wij dat onderscheid maken.”

1. Waarom hebben jullie ervoor gekozen de invoering van de regieverpleegkundigen toch door te zetten, ondanks het feit dat BIG II nu van de baan is?

“Wij geloven heel erg in het onderscheid tussen MBO en HBO-verpleegkundigen niet als doel op zich, maar om de patiëntenzorg en het werkplezier van verpleegkundigen te verbeteren.

Het onderscheid is niet zo zwart-wit op basis van een diploma te maken: er zijn mensen met een HBO-diploma die op MBO-niveau functioneren, terwijl er ook MBO-verpleegkundigen zijn bij wie dat andersom is. Maar je moet ergens een grens trekken en als je die HBO-rol wilt vervullen, dan is de voorwaarde dat je een HBO diploma hebt of een MBO opleiding met een specialisatie. Dat is niet alleen beter voor de verpleegkundige zelf, die zich meer op zijn plek voelt, doet waar hij goed in is en werk doet waar zijn hart ligt, maar ook voor de patiëntenzorg die steeds complexer wordt. Ik denk dat de patiëntenzorg echt beter wordt als wij dat onderscheid maken. Zowel HBO’ers als MBO’ers zijn waardevol in de zorg, het gaat om de juiste verhouding om de zorgvraag van de patiënt te kunnen beantwoorden.

2. Wat voor taken en verantwoordelijkheden heeft een regieverpleegkundige bij jullie?

“Mensen willen graag een lijstje met taken horen. Was het maar zo makkelijk; het gaat veel meer om een rol. Als je kijkt naar de discussie die de afgelopen maanden in de media speelde, zag je dat verpleegkundigen bang waren dat hun allerlei taken werden afgenomen. Maar dat is niet terecht. De functie van verpleegkundige blijft hetzelfde, maar de regieverpleegkundige krijgt er in de breedte taken bij., Ze hebben een extra rol: ze hebben altijd een helikopterview over de zorg, staan open voor verbetering van de zorg en nemen daar initiatief in. Ze coachen collega’s. Als er knelpunten zijn op het gebied van de logistiek met patiënten planning, verwacht je dat ze daar vanuit hun rol oog voor hebben en daar iets aan doen. Ze moeten ook proactief zijn. Dan is de reactie van veel mensen ‘maar elke verpleegkundige moet dat toch zijn?’. Maar dat is in de praktijk niet altijd zo is.”

3. Welke opleiding moet een regieverpleegkundige hebben gevolgd?

“Het is een nieuwe functie bij ons in huis. Je hebt een HBO-diploma nodig of een MBO-diploma of interservice diploma met specialisatie. Dat kan bijvoorbeeld spoedeisende hulp zijn, intensive care of dialyse. Verpleegkundigen moeten dan wel een aanvullende opleiding volgen over klinisch redeneren, verpleegkundig leiderschap en een opleidingsmodule die ingaat over hoe je gebruik maakt van de laatste kennis die beschikbaar is. Dat heeft niet in alle opleidingen gezeten, daarom vragen wij mensen met een MBO-specialisatie om dat nog te gaan doen.”

4. Wat is het verschil in beloning tussen een regieverpleegkundige en een reguliere verpleegkundige?

“De regieverpleegkundige zit een functieschaal hoger. Toen wij hiermee begonnen, hebben we gekeken naar het salaris van HBO’ers in een andere branche. Deze inschaling zit in dezelfde range. Ik vind het een passend salaris..”

5. Jullie zijn al begonnen met de inzet van regieverpleegkundigen. Wat zijn de eerste resultaten?

“ Na een periode van verkennen hoe wij functiedifferentiatie vorm kunnen geven zijn we in januari 2019 gestart met het definitief implementeren van de regieverpleegkundige. We hebben het vanaf vorig jaar op 5 afdelingen ingevoerd en inmiddels op de afdelingen geëvalueerd. Zij geven aan dat er meer rust is gekomen in de dag- en avonddiensten, doordat regieverpleegkundigen een andere rol oppakken. Ook wordt er meer gesproken over wat de beste dagelijkse zorg voor de patiënt is.”

6. Wat is de verhouding tussen verpleegkundigen (niveau 4) en regieverpleegkundigen in jullie ziekenhuis?

“In de voorbereiding hebben we daar goed naar gekeken. Hoe bepaal je de functiemix? We hebben ontdekt dat we drie soorten afdelingen hebben, op basis van de complexiteit van zorg. Als je veel voorspelbare zorg op een afdeling hebt, dan weet je welke operaties er zijn, welke risico’s die met zich meebrengen en wat je dan moet doen. Op zo’n afdeling kun je prima met MBO-verpleegkundigen werken. We willen wel dat er op elke afdeling een regieverpleegkundige is, dus de verhouding is daar 30/70 procent.

Dan zijn er nog de afdelingen waarbij de zorg altijd onvoorspelbaar is: de afdelingen met de acute zorg. De derde categorie bestaat uit afdelingen die een mix zijn van voorspelbare en onvoorspelbare zorg, dan komen we uit op een verhouding van veertig procent HBO, zestig MBO. We streven naar een verhouding van 50/50 en groeien daar heel rustig naartoe.”

7. Wat hopen jullie hiermee te bereiken?

‘We hopen dat de verpleegkundige zorg nog beter wordt, dat het werkplezier toeneemt en de werkdruk afneemt. ‘af. Een secretaresse zei laatst: ‘de swung is terug op de afdeling, er is weer plezier’.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

98 − = 92